udv-hsz hsz-csik
2021-05-12

Min: 5
Max: 7
Min: -2
Max: 0

Asociaţia O3Zone

Despre Asociaţia O3Zone

Asociaţia O3zone a fost înfiinţată în martie 2003 cu scopul de a promova şi dezvolta posibilităţile şi programele de recreere, culturale, sportive şi turistice din regiunea Odorheiană.

Obiectivele Asociaţiei O3zone:

  • promovarea activităţii de prezentarea oraşului şi ţinutulul Odorheiu Secuiesc, atât sub aspecte turistice cât şi sub aspecte culturale, sportive, de relaxare-recreere, punând în evidenţă valorile tradiţionale şi cu datinile caracteristice
  • crearea unui birou de informaţii turistice şi a unui centru de recreere
  • publicarea editurii trimestriale a Ghidului Timpului Liber, cu caracter turistic şi informativ
  • promovarea activităţilor de recreere
  • forum de idei pentru o utilizare agreabilă a timpului liber
  • organizare de drumeţii şi excursii
  • a trezi interesul publicului pentru o viaţă mai sănătoasă şi echilibrată

Membrii asociaţiei:

preşedinte: Bilaus András

vicepreşedinte: Hajdó Katalin

secretar: Kolcsár Melinda

membru: Bilaus Lujza
membru: Lőrinc Lajos
membru: Kozma Adél

Poate deveni membru al Asociaţiei O3zone:

  • Orice persoană fizică sau juridică, fără discriminare de vârstă, sex, naţionalitate, opinie politică sau ideologică, care îşi propune drept scop şi popularizează obicetivele asociaţiei, îşi asumă responsabilitate personală în desfăşurarea acestora, susţine moral sau material scopurile, cunoaşte şi respectă prevederile statutului asociaţiei.
 
Magyar | Romana | English | Deutsch